Bonus Card
Cenník PHM

Bonus
card
Kvap.do ostrek
-30*C
1,82€
1,77
Euro Super 95
1,259€
1,253
Super +98
1,349€
1,343
Diesel 1,104
1,098
Euro Diesel 1,104€
1,098
LPG 0,599€
0,587
LPG:
0,555
UT: 9:00-17:30
PIA:9:00-16:00
1predajna.jpg 5posedenie.jpg 3predajna2.jpg 4deti.jpg Thumbs.db 2umyvaren.jpg
Bonus_cardAC

BONUS CARD

BONUS CARD držiteľovi a zároveň členovi avanti Častá club, umožňuje nakupovať jednotlivé tovary, služby za zvýhodnené ceny,využívať klubové akcie,ktoré budú prebiehať počas roka na ČS avanti Častá. 

Platnosť karty je na dobu neurčitú a platí iba na predajnom mieste ČS avanti Častá,Hlavná 295, Častá a je neprenosná.

  • Platnosť rebríčka zliav pre člena CLUB BONUS CARD je dňom prevzatia BONUS CARD na ČS avanti Častá. 
  • Okrem zliav a finančných zvýhodnení budú realizované akcie iba pre členov klubu. 
  • Na akcie Vás budeme vopred informovať elektronicky prostredníctvom e-mailu, ktorý je z tohto dôvodu treba zadať v žiadosti o BONUS CARD
  • Doba vydania BONUS CARD od zaevidovania žiadosti (tlačivo na ČS) je najneskôr do 3 pracovných dní.
  • Miesto prevzatia ČS avanti. 
  • Minimálny odber potrebný k členstvu v clube na BONUS CARD je 100Eur za 6 mesiacov. 
  • V prípade nesplnenia minimálneho limitu má právo zriaďovateľ CLUB BONUS CARD zrušiť členstvo tým, že odoberie možnosť využívať špeciálne akcie a bonusy klubu. 
  • Jednorázový poplatok za výrobu a vydanie BONUS CARD s trvalou zľavou je 4,20€ s DPH . 
  • Karta je osobným vlastníctvom zákazníka-člena avanti Častá BONUS club
  • Z hľadiska zvyšovania atraktivity si zriaďovateľ BONUS CARD vyhradzuje právo zmien systému odmeňovania.
Weather Forecast | Weather Maps